Spis treści

[II. PRAKTYKI DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ]

13. Wszelka doskonałość chrześcijańska polega na tym, aby:

1. Chcieć stać się świętym: Jeśli kto chce pójść za Mną;

2. Wyrzec się: niech się zaprze samego siebie;

3. Cierpieć: niech weźmie krzyż swój;

4. Działać: i niech Mnie naśladuje.