31 stycznia 2023 r. obchodziliśmy 350. rocznicę narodzin św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, założyciela zgromadzeń Misjonarzy Towarzystwa Maryi, Braci św. Gabriela i Córek Mądrości oraz mistrza duchowego, którego duchowością żyje wiele wspólnot i osób świeckich.

Z tej okazji Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy od 20 lipca 2023 r. do 20 lipca 2024 r. nawiedzą kościół lub kaplicę powierzone ojcom i braciom monfortanom ze zgromadzenia Misjonarzy Towarzystwa Maryi. W Polsce jedyny dom zakonny, w którym obecna jest od 2016 roku wspólnota monfortańska to Dom Świętego Gabriela w Częstochowie (ul. Z. Noskowskiego 13).

Data 20 lipca została wybrana ze względu na przypadającą niedawno 75. rocznicę kanonizacji, której dokonał Ojciec Święty Pius XII 20 lipca 1947 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Poprzez dekret Penitencjarii Apostolskiej, został przedłużony okres jubileuszowy, który rozpoczęła w 2022 r. 180. rocznica odnalezienia rękopisu «Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny», co miało miejsce 22 kwietnia 1842 roku. W następnym roku dzieło zostało opublikowane i stało się światowej sławy klasyczną lekturą duchowości maryjnej.

 

 

Jak przebiegał jubileusz?

 

Najważniejsze uroczystości odbywały się we Francji. Podczas otwarcia roku jubileuszowego, w niedzielę 20 lutego 2022 r. w kościele parafialnym w Montfort-sur-Meu odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył kard. Philippe Barbarin. W homilii podkreślił, że Ojciec de Montfort, wielki gorliwy misjonarz, może być dla nas wzorem w naszym powołaniu do bycia świadkami i misjonarzami posłanymi przez Jezusa Chrystusa. Wezwał, aby angażować się, tak jak on, z wiarą i przekonaniem. Wybrane hasło na rok jubileuszowy to «Ojcze de Montfort, kim naprawdę jesteś?».

W niedzielę 29 stycznia 2023 r. w Montfort-sur-Meu uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup Rennes, Dol i Saint Malo, Monsignor Pierre D'Ornellas.

Podczas homilii mówił:

 

«Obchodząc 350. rocznicę urodzin św. Ludwika Marii, rozumiemy, że wszyscy jesteśmy posłani i że musimy prosić Boga o łaskę „czystej intencji chwały Bożej i zbawienia dusz” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, n. 58). Czysta intencja chwały Bożej w opiece nad najsłabszymi, najuboższymi, najbardziej wykluczonymi! Czystą intencją zbawienia dusz jest miłość, która nie wypowiada żadnego wyroku ani żadnego oszczerstwa pod adresem grzesznika, który niewątpliwie dopuścił się zła. Bo o co chodzi? O jego duszę i jego zbawienie! (...).

 

W tę 350. rocznicę jesteśmy zaproszeni przez nauczanie św. Ludwika Marii, aby prosić o tę „iskrę czystej miłości” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pannyn. 81). W tej czystej miłości nie ma już śladu skupienia na sobie. Nie ma zatem sensu szukać radości w miłości, którą dajemy. Jest to miłość bezinteresowna, która ma jako dodatek nieoczekiwaną radość (...).

 

Czystość Maryi, Matki misjonarzy, zwanych „apostołami”, czyli „posłanymi”, którzy będąc biednymi grzesznikami, odnajdują powód swojego przebywania w czystości Maryi, ponieważ wiedzą, że są biednymi grzesznikami. „Patrząc na Maryję” – pisze św. Ludwik Maria – „widzimy naszą czystą naturę”, nie nasz grzech, ale naszą czystą naturę, dzieło rąk Boga (por. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, n. 85). W Maryi widzimy naszą czystą naturę, w której żyje czysta miłość.

 

Św. Ludwik Maria podaje nam wspaniały opis, który zachęca nas do śmiałości, pewności, ufności i pokoju, kiedy w ten czy inny sposób jesteśmy „na zewnątrz”, niezależnie od naszej misji, w katechezie, we wspieraniu dorosłych, w opiece nad dziećmi najbardziej bezbronnymi, lub prościej, gdy jesteśmy ojcami lub matkami z naszą rodziną, naszymi dziećmi i wnukami. Kiedy „wychodzimy” na ewangelizację, dobrze wiemy, że jesteśmy „biednymi grzesznikami”. Ale teraz stawiamy Maryję pośród nas z Jej czystą miłością i czystością.

 

Posłuchajmy św. Ludwika Marii: „Maryja nie jest słońcem, które by blaskiem swych promieni mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest „piękna i łagodna jak księżyc”, który swe światło otrzymuje od słońca i je łagodzi, by je przystosować do naszych ograniczonych możliwości. Maryja jest tak miłosierna, że nigdy nie odrzuca tego, kto Ją o wstawiennictwo prosi, choćby był największym grzesznikiem. Jak to mówią święci, „nie słyszano nigdy, jak świat światem, by ktokolwiek, kto się do Najświętszej Dziewicy z ufnością i wytrwałością uciekał, został przez Nią odrzucony”. Maryja jest tak potężna, że nigdy jeszcze żadna Jej prośba nie została odrzucona. Wystarczy, iż stanie przed swym Synem, aby Go prosić, a On natychmiast udziela, natychmiast przyjmuje; zawsze zostaje miłosiernie pokonany przez miłość i modlitwy swej najdroższej Matki” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, n. 85).

 

Dlatego my, którzy pragniemy w ten czy inny sposób nieść Ewangelię przez miłość do najuboższych, przez miłość do wszystkich, głosząc im Ewangelię Pana Jezusa, prośmy o łaskę umiejętności, aby „przyjąć do siebie”, jak mówi św. Jan (por. J 19, 27), Maryję, całą czystą. Jeśli przyjmiemy Ją do siebie w naszej modlitwie, oczyści nas. Przeczysta oczyszcza, ponieważ jest „matką” swoich dzieci (por. J 19,27). W ten sposób otrzymujemy, jak mówi św. Ludwik Maria, „namaszczenie czystej miłości” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, n. 154). „Należy zauważyć”, pisze „że nasze dobre uczynki dzięki przejściu przez ręce Maryi nabierają większej czystości” (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, n. 172). (...).

 

Jak pięknie jest pragnąć tej wewnętrznej czystości! Możemy tego pragnąć tylko dlatego, że przyjmujemy Maryję jako naszą Matkę, ponieważ przyjmujemy Ją do naszego domu. W ten sposób bez lęku możemy iść naprzód ku miłości na wzór Jezusa, Tego, który jest „nieskończenie czystym”, naszym Zbawicielem. Amen».

 

W Loreto, we Włoszech, w dniach 15-17 września 2023 r. odbyły się Dni Duchowości Monfortańskiej, zatytułowane «Ojcze de Montfort, kim naprawdę jesteś?... 350 lat od Jego narodzin». Wzięło w nich udział ponad 200 osób. Odbyły się trzy konferencje. W swoim przemówieniu zatytułowanym «Ewangelizacja i reforma Kościoła według św. Ludwika Marii de Montfort» o. Pier Luigi Nava SMM ukazał, jak życie i osobowość Ojca de Montfort mogą wiele nauczyć nawet nas, którzy są od niego oddaleni czasowo i kulturowo. Przemówienie profesor Sandry Mazzolini z Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie nosiło tytuł: «Ewangelizacja i reforma Kościoła dzisiaj». Decydując się na posłuszeństwo Bogu, a nie światu, chrześcijanin nie jest sam, ale z pomocą przychodzi mu Duch Święty (por. Dz 13,1-4). Na koniec o. Battista Cortinovis SMM, podczas konferencji zatytułowanej «Maryjna droga nowej ewangelizacji» ukazał, jak  pisma Ojca de Montfort, proste i krótkie, ale wyraziste w stylu i skuteczne w swoim duchowym celu, rozprzestrzeniły się po świecie i ich rozpowszechnianie trwa do dziś w tym świecie, który żyje wartościami nowoczesności.

 

Biografia

 

Jako wspólnota misjonarzy montfortanów w Polsce zapraszamy do lektury wydanej w 2021 r. biografii św. Ludwika Marii de Montfort, którego autorem jest znawca historii i duchowości monfortańskiej, o. Miljenko Sušac z Chorwacji. Książkę można zakupić w Domu Ojców i Braci Misjonarzy Monfortanów w Częstochowie (ul. Noskowskiego 13) lub przez sklep Wydawnictwa Misericordia: https://www.misericordia.faustyna.net/pl/p/PL-Zycie-swietego-Ludwika-Marii-de-Montfort/5566. Udostępnione w artykule zdjęcia «Domu narodzin» św. Ludwika pochodzą z wydanej biografii.

 

 

 

ODPUST ZUPEŁNY
z okazji 350. rocznicy urodzin
świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort

 

Prot. nr 02098/2023-390/23/1

 

DEKRET

 

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień, udzielonych jej przez świętego w Chrystusie Ojca i naszego Pana, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, po usilnych prośbach niedawno zaniesionych przez czcigodnego o. Luiz Augusto Stefani, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Maryi Monfortanów, z okazji uroczystych obchodów ku czci św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które odbędą się w dniach od 20 lipca 2023 r. do 20 lipca 2024 r., z niebiańskiego skarbu Kościoła, niniejsza Penitencjaria Apostolska hojnie udziela odpustu zupełnego, który można uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża). Odpust ten mogą uzyskać członkowie Towarzystwa Maryi oraz wierni prawdziwie skruszeni i pobudzeni miłością, i mogą go ofiarować za dusze wiernych przebywających w czyśćcu, nawiedzając ponadto dowolny kościół tegoż zgromadzenia zakonnego w formie pielgrzymki i pobożnie uczestnicząc w obrzędach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiedni czas oddając się pobożnym rozważaniom, zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary (Credo) i  wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.


Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, są także w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie brak przywiązania do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków, jeśli przed jakimś świętym wizerunkiem włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich dokuczliwości życia.


Żeby zaś dostęp do osiągnięcia nadprzyrodzonego odpuszczenia win, na mocy władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, by Ojcowie Towarzystwa Maryi Monfortanie, ochoczo i wielkodusznie podjęli się sprawowania Sakramentu Pokuty i udzielania Komunii świętej chorym.


Niniejszy dekret obowiązuje tylko w podanym okresie. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

 

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,
dnia 14 lipca roku Pańskiego 2023.

 

Mauro Kardynał Piacenza,
Starszy Penitencjarz

 

Krzysztof Nykiel
Regens