W niedzielę 24 września 2023 roku Damian, Alessandro i Mikołaj po rocznym okresie nowicjatu w Santeramo in Colle złożyli swoje pierwsze śluby zakonne i zostali przyjęci do Rodziny monfortańskiej.

Tego dnia w kościele św. Erazma było wielu wiernych, w tym także krewni neoprofesów. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Przełożony Prowincjalny o. Angelo Sorti. Podczas homilii Prowincjał wyraził radość i wdzięczność za ich wybór i zaangażowanie w służbę Bogu i Kościołowi. Ojciec Angelo Sorti wskazał źródło, które pozwoli im z radością żyć i realizować swoje powołanie. Źródłem tym jest miłość Boga, w której odnajdujemy naszą tożsamość jako synów i córek Stwórcy. Ojciec Prowincjał podkreślił, że tylko w tej perspektywie jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć sens posłuszeństwa, a co więcej, przyjmując mądrość krzyża, możemy doskonale wypełnić swoje śluby.


 

Na zakończenie uroczystej homilii nadszedł moment, w którym Damian, Alessandro i Mikołaj, po przeczytaniu napisanej przez siebie formuły, przygotowali się do podążania drogą naśladowania Chrystusa, zobowiązując się do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Po złożeniu pierwszych ślubów otrzymali habit zakonny, Konstytucje Towarzystwa Maryi i różaniec. Zwieńczeniem uroczystości zostało przypieczętowanie jej podpisem w Księdze Profesji.

 

 

Po celebracji eucharystycznej wszyscy obecni zostali zaproszeni do ogrodu nowicjatu Misjonarzy Monfortanów, gdzie zorganizowano przyjęcie, aby podzielić się radością z tego wydarzenia z całą wspólnotą. Rodzina Monfortańska wraz z rodziną i przyjaciółmi neoprofesów zakończyli ten piękny i niezapomniany dzień lunchem.

 

 

Drodzy bracia, wspólnota wyraża radość z Waszej odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa i nawiązując do ostatnich słów homilii Ojca Prowincjała, Wspólnota życzy wam kontynuowania waszej drogi powołaniowej, aby być radosnymi głosicielami Ewangelii Chrystusa. Niech Wasz wybór powołaniowy będzie dla wszystkich świadectwem prawdziwej wolności i ofiary, która przyczyni się do budowania Królestwa Jezusa i Maryi na ziemi.

 

* * *

 

Krótka prezentacja trzech neoprofesów

 

Damian Lula: «Urodziłem się 23 grudnia 1988 r. w Myszkowie. Ojców monfortanów poznałem dzięki bratu Henaro z Braci Świętego Gabriela, przy okazji pielgrzymki do jasnogórskiego sanktuarium w Częstochowie.

Regularne spotkania rozeznaniowe we wspólnocie ojców monfortanów, powoli pomogły mi odkryć powołanie do kapłaństwa. Tym samym, pod koniec sierpnia 2019 r. rozpocząłem pierwszy rok postulatu we wspólnocie monfortańskiej w Częstochowie.

Pod koniec czerwca 2020 r. przeniosłem się do Rzymu, aby kontynuować moją podróż formacyjną w drugim roku postulatu, pod koniec którego wyraziłem chęć wstąpienia do nowicjatu».

 

 

Alessandro Agricola: «Pochodzę z Agrigento i mam 27 lat. Moja „przygoda” powołaniowa rozpoczęła się w 2015 roku. Po maturze z księgowości powróciłem do wiary i rozpocząłem ścieżkę duchowego wzrostu, żywiąc się spotkaniem ze Słowem Bożym poprzez lectio divina, Eucharystię i sakrament Pojednania. W ten sposób doświadczyłem piękna bycia blisko Jezusa i, nawet w trudnościach, prawdziwego pokoju, którego szukało moje serce.

Dowiedziałem się o poświęceniu Jezusowi przez ręce Maryi nauczanego i proponowanego przez św. Ludwika de Montfort i po okresie przygotowawczym, 4 kwietnia 2018 r. oddałem wszystko Jezusowi przez Maryję, dołączając tym samym do grona świeckich konsekrowanych mojej parafii. Traktując to jako cenny dar, czułem żywe pragnienie zaproponowania tej samej drogi w środowisku uniwersyteckim i wśród moich przyjaciół.

We wrześniu 2019 r. uczestniczyłem w Loreto w Dniach Duchowości Maryjnej, organizowanych przez misjonarzy monfortanów, gdzie poznałem osobę odpowiedzialną za animację powołaniową. Podjąłem drogę rozeznawania i po ukończeniu studiów z zakresu mediacji językowej i kulturowej poprosiłem o przyjęcie do postulatu. Nie wszystko było łatwe z powodu oderwania się od rodziny, przyjaciół i stylu życia, ale już od pierwszego doświadczenia we wspólnocie monfortańskiej zawsze odczuwałem wsparcie łaski Bożej, formatorów, modlitwy wielu ludzi. Jestem pewien, że tego wszystkiego nie zabraknie także w rozpoczynającym się właśnie roku nowicjatu».

 

Mikołaj Gacek: «Urodziłem się 30 maja 2000 r. we Wrocławiu. Po maturze w moim życiu nastąpiła poważna zmiana: od czysto doczesnych i przemijających priorytetów zacząłem szukać wartości, które nie przeminą. Późniejsze nawrócenie i otwarcie na duchowość maryjną wzbudziły we mnie wielkie pragnienie całkowitego oddania się Maryi.

Po pielgrzymkach do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze, a następnie do Medziugorje, miałem pierwsze odczucie powołania, ale mimo to w październiku rozpocząłem studia na kierunku energetyka na Politechnice Wrocławskiej. „Opatrznościowe” zamknięcie uniwersytetu z powodu pandemii sprawiło, że dochodzą do głosu moje najszczersze pragnienia i zacząłem rozeznawać swoje powołanie. Spotkałem częstochowską wspólnotę monfortańską, poznałem jej pracę apostolską i zacząłem zgłębiać duchowość św. Ludwika de Montfort, o którym już nieco czytałem w Traktacie .

Po okresie rozeznawania powołaniowego, w czerwcu 2020 r. wstąpiłem do wspólnoty monfortańskiej w Częstochowie, a rok później rozpocząłem postulat w Rzymie”.

 

  

* * *

 

KLIKNIJ WIDEO Z UROCZYSTOŚCI