Pokutna Pielgrzymka na setną rocznicę objawień w Fatimie

Przyspieszymy triumf Niepokalanego Serca Maryi poprzez wierność przekazaniom i odnowę obowiązków wynikających z przymierza z Bogiem

Ustanowienie Wspólnoty

Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego...

Zobacz galerię

 

Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, decyzją kompetentnej władzy Zgromadzenia – Przełożonego Generalnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzwyczajnej Generalnej Rady oraz po uzyskaniu zgody własnej Zwyczajnej Rady Generalnej, 7 listopada 2016 r. w Częstochowie, przy ul. Noskowskiego 13, został formalnie erygowany pierwszy w Polsce dom zakonny Towarzystwa Maryi – Montfortanów (Misjonarzy Montfortanów).