Wstąpienie do Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc

 

Aby wstąpić do Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc jest konieczne:

1.Przeczytanie książki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort pt.: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny;
2.Poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, według nauczania św. Ludwika;
3.Napisanie prośby o przyjęciu do Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc i przeprowadzenie rozmowy z duchowym opiekunem Stowarzyszenia.

PROŚBA

Ja, ---------------------- -------------------------, oświadczam, że przeczytałem/am Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zrozumiałem/am tę duchowość i poświęciłem/am się Jezusowi przez Maryję według nauczania św. Ludwika. Proszę zatem, o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc, zobowiązując się jednocześnie prowadzić styl życia godny chrześcijańskiego powołania do świętości, jakiego naucza św. Montfort. Akceptuję również statut Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc, wiedząc, że mogę liczyć na duchową pomoc ojców Montfortanów, którzy troszczą się o Stowarzyszenie i ich członków.

 

pobierz dokument Stowarzyszenie