Rekolekcje wygłosi o. Mihovil Filipović, członek zgromadzenia Misjonarzy Monfortanów.

Temat rekolekcji: "Przemieniająca pokora. Droga do prawdziwej wolności".

Termin: 28-30.08.2020 (piątek – niedziela)

 

Zapraszamy na rekolekcje do Medziugorja
TOTUS TUUS
Zawierzenie wg św. Ludwika Marii de Montfort
prowadzący: o. Mihovil Filipović

 

W dniu 21 września 2019 roku w Domu św. Gabriela odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc, których pragnieniem jest głębsze poznanie duchowości św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i większe zaangażowanie w szerzenie doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Na to spotkanie wielu uczestników czekało z utęsknieniem, niosąc w sercu głębokie pragnienie duchowego wzrostu tego ziarna zasianego podczas rekolekcji całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi przeżytych w Domu św. Gabriela, a prowadzonych przez o. Mihovila Filipovica, który jest jednocześnie dyrektorem Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc w Polsce.

"Zawierzenie, przez które wierny wiąże się ze Stowarzyszeniem wymaga zobowiązania do życia duchowym dziedzictwem św. Ludwika Marii de Montfort we własnym stanie, własnym środowisku i miejscu pracy.

 

 

Zapraszamy na rekolekcje do Medziugorja
TOTUS TUUS
Zawierzenie wg św. Ludwika Marii de Montfort
prowadzący: o. Mihovil Filipović

 

 

SWEDEN - Fr. Mihovil Filipovic, a Montfortian from Croatia, resident of Poland, shares with us his first preaching in the land of Sweden. He states, "I have been invited by Ms. Ewa Johansson over the initiative of Cardinal Anders. It was suggested to the Cardinal by a lady at Czenstochowa, who had participated in our house in the preparatory sessions for the consecration in the previous years. The lady accompanied me to four parishes to preach the retreat:...

Read more

 

              Totus Tuus to dwa słowa w języku łacińskim, które oznaczają „Cały Twój” i stanowią początek dłuższej wypowiedzi człowieka, który całym swoim życiem wskazywał na Matkę Chrystusa, Maryję, podkreślając Jej godność jako Matki Boga i Jej rolę jako pośredniczki wszelkich łask. Czcicielem tym był francuski ksiądz św. Ludwik-Maria Grignion de Montfort, autor Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, który napisał: „Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”, co oznacza: „Jestem cały Twój i wszystko co moje Twoim jest”. To właśnie od św. Ludwika św. Papież Jan Paweł II zaczerpną motto swojego pontyfikatu.

W dniach od 10 do 13 maja 2018 roku brałem udział w rekolekcjach Totus Tuus zorganizowanych przez Ojców Misjonarzy Montfortianów w Domu Świętego Gabriela w Częstochowie. Rekolekcje te pomogły mi w przygotowaniu się do całkowitego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Bez względu na to, czy w przyszłości będę małżonkiem, czy też osobą stanu wolnego, lub też osobą konsekrowaną, pragnę całkowicie należeć do Matki Bożej, a w Jej Sercu do Chrystusa. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem słabym grzesznikiem i dlatego tym bardziej potrzebuję wsparcia i orędownictwa Matki Bożej. Rekolekcje te pomogły mi odczuć Macierzyńską Miłość Maryi poprzez codzienną modlitwę różańcową, śpiewy, konferencje o Maryi, poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, a nade wszystko poprzez sakrament spowiedzi świętej i codziennej Eucharystii. Nie mogę też zapomnieć o gościnności gospodarzy domu, tj. Ojców Misjonarzy Montfortianów, brata Januarego, Pani Marii, Pań i Panów posługujących w kuchni i na pewno wielu innych, którzy przyczynili się do dobrej atmosfery w domu.

                W czasie tych rekolekcji mogłem też zaczerpnąć z duchowości św. Ludwika-Marii Grignion de Montfort: z jego rzetelnej, opartej na prawdzie ewangelicznej pobożności Maryjnej, z jego miłości do Matki Jezusa Chrystusa i, na mocy testamentu z Krzyża, Matki naszej. Z okna pokoju przed zaśnięciem mogłem spoglądać na Jasną Górę, Polską Kanę, gdzie tak wielu otrzymało niezliczone łaski od Boga za wstawiennictwem Maryi czczonej w ikonie jasnogórskiej. W czasach zamętu, niezliczonych ataków na naszą wiarę, nadzieję i miłość, na Kościół Chrystusowy, potrzebujemy Maryi, żeby się skryć w jej Niepokalanym Sercu. Ojciec Mihovil Filipović na jednej z konferencji przypomniał słowa i myśl św. Ludwika-Marii Grignion de Montfort, że Matka Boża jest tym życiodajnym drzewem w duszy człowieka, które wydaje owoc: rodzi w sercu człowieka Jezusa Chrystusa i przez to rodzenie otwiera człowieka na Jezusa i upodabnia go do Niego. Ojciec Mihovil podkreślił za św. Ludwikiem, że drzewo to należy pielęgnować, aby żaden grzech nie zniszczył go w duszy człowieka ani nawet opary grzechu nie dotarły do tego cennego drzewa.

                Matko Boża, Miriam z Nazaretu, dziękuję Ci za łaskę tych rekolekcji, gdzie mogłem nie tylko odpocząć od hałasu dnia codziennego, ale przede wszystkim spotkać się z Twoim Synem Jezusem Chrystusem w Twoim Niepokalanym Sercu. Dziękuję Ci Matko Boża za Ojców Misjonarzy Montfortianów i Braci Monfortianów św. Gabriela, za ich modlitwę, sprawowane sakramenty, formację duchowo-intelektualną dla wszystkich, którzy chcą poznać św. Ludwika-Marię Grignion de Montfort, a przez jego duchowość Ciebie Maryjo, Matko Boża, a w Twoim przeczystym Sercu zaś samego Boga, Jezusa Chrystusa.

 

Tomasz Włodarski

W dniach 26-29.04.2018r. odbyło się w Częstochowie w Domu św. Kaspra kolejne coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc, które prowadził o. Mihovil Filipowić. Temat tegorocznej edycji brzmiał: Apostołowie wg Montforta dla Nowej Ewangelizacji. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku konferencji opartych na fragmentach "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" oraz najnowszej adhortacji papieża Franciszka "Gaudete et exsultate". Nie zabrakło codziennej Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej oraz Koronki do Bożego Miłosierdzia. W wigilię uroczystości św. Ludwika Grignion de Montforta miała miejsce modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie i uwolnienie. W samą uroczystość Patrona Stowarzyszenia, uczestnicy mieli możliwość uczcić relikwie Świętego. Był czas na spowiedź i rozmowy duchowe, a także dzielenie się pomysłami i doświadczeniami związanymi z tematem spotkania. Na nowo został podjęty temat nowenny w intencji województw. Zostali wybrani koordynatorzy tego dzieła. W sobotni ranek z uczestnikami spotkania świadectwem życia podzielił się pan Andrzej Moszczyński, który obecnie wraz z czterema współbraćmi odwiedza kolejne miejsca w naszej ojczyźnie i mówi o potędze i roli Maryi w życiu każdego, kto uczyni Ją swoją Matką.

            Uwieńczeniem spotkania było uczestnictwo w Akatyście oraz w Apelu Jasnogórskim i całonocnym czuwaniu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. O północy ojcowie Montfortianie sprawowali Eucharystię, po której miało miejsce uwielbienie i modlitwa różańcowa. Z wielką mocą wybrzmiały słowa Modlitwy Płomiennej św. Ludwika, w których podejmujący czuwanie zwrócili się z ufną prośbą do Boga "o kapłanów wolnych Twoją wolnością, oderwanych od wszystkiego bez ojca i matki, bez braci i sióstr, bez krewnych według ciała, przyjaciół według świata, dóbr doczesnych, bez więzów i trosk, a nawet własnej woli (...), niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, (...) aby pokonali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach (...), o prawdziwe dzieci Maryi, Twojej Świętej Matki, z Jej miłości poczęte i zrodzone, w Jej łonie noszone, Jej piersią karmione, Jej matczynym staraniem wychowane, Jej ramieniem podtrzymywane i łaskami Jej ubogacone".

            Wierzymy, że wszystko, co wydarzyło się w trakcie trwania jubileuszowego V spotkania Stowarzyszenia przyniosło chwałę Bogu i Królowej naszych serc - Najświętszej Maryi Pannie, a my w jeszcze większym gronie, spotkamy się za rok, by znowu wielbić Pana i Go wychwalać przez ręce Jego świętej Matki.

 

 

 

21 kwietnia, wspólnotę Misjonarzy Monfortianów w Częstochowie, odwiedziła pani Andrea Bekić ambasador Republiki Chorwackiej w Warszawie i jej mąż pan Darko Bekić.

 

Pielgrzymka maryjna

Relacja z kwietniowej, prywatnej pielgrzymki maryjnej.

Zobacz galerię

Na początku kwietnia dwóch członków wspólnoty monfortiańskiej  (Ojciec Nikola Tandara i Brat Genaro Fresno Garcia) udało się w podróż, pielgrzymując do różnych sanktuariów maryjnych Europy.

 

 

 

 

Dziś rozpoczynamy Nowennę do św. Ludwika Marii Grignion de Montforta