Dokładnie 350. lat temu, 31 stycznia 1673 r. urodził się św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
 
Przyszedł na świat w pierwszych godzinach po północy, w miejscowości Montfort-sur-Meu, we francuskiej Bretanii.
 
Następnego dnia przyjął sakrament chrztu w rodzinnej parafii pw. św. Jana Chrzciciela.
 
Był drugim dzieckiem z 18-ciorga dzieci adwokata Jana Grignion i Joanny Robert, z których tylko dziesięcioro dożyło wieku dorosłego. Oprócz Ludwika byli to: Józef Piotr – dominikanin, Renata – żona i matka, Sylwia – benedyktynka, Franciszka Małgorzata – postulantka benedyktyńska, Joanna Gwidona – benedyktynka sakramentka, Franciszka Teresa – żona i matka, Gabriel Franciszek – kapłan i misjonarz, Jan Chrzciciel – mąż i ojciec, Joanna Małgorzata – tercjarka franciszkańska.
 
Różne są formy powołania w Kościele, lecz wspólne wszystkim jest powołanie do świętości, otrzymane na chrzcie i potwierdzone podczas bierzmowania. Św. Ludwik «zachęca chrześcijan do poświęcenia się Chrystusowi przez Maryję, widząc w nim skuteczny sposób wiernego realizowania w życiu zobowiązań Chrztu świętego» (św. Jan Paweł II, enc. Redemptoris Mater, nr 48). «Któż dochowuje owego uroczystego ślubu? Kto dotrzymuje wiernie obietnic Chrztu św.? Czyż większość chrześcijan nie sprzeniewierza się wierności obiecanej Chrystusowi na Chrzcie św.? Skąd pochodzi to ogólne rozprzężenie moralne, jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach Chrztu św. i że mało kto osobiście zatwierdza i odnawia przymierze z Bogiem, zawarte przez rodziców chrzestnych?» (Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, nr 127).
 

Dziękując za życie i dzieła założyciela zgromadzeń Misjonarzy Towarzystwa Maryi, Braci św. Gabriela i Córek Mądrości oraz mistrza duchowego, którego duchowością żyje wiele wspólnot i osób świeckich, przywołajmy dwa wydarzenia związane z jego narodzinami:

1) W styczniu 1673 roku miejscowa ludność Pontchâteau zauważyła niezwykły cud: na niebie nad wrzosowiskiem pojawiły się świetliste krzyże i religijne sztandary; okolicą wstrząsnął grzmot, trzody uciekły przestraszone; było słychać niezwykłe melodyjne piosenki wykonywane przez niebiańskie głosy. Tego samego dnia, 100 km na północ od tego miejsca, urodził się Ludwik Grignion, który jako misjonarz apostolski przybył do Pontchâteau w 1709 roku, a powstała dzięki niemu Kalwaria Pontchâteau, jest dzisiaj jednym z najważniejszych sanktuariów pasyjnych we Francji.

2) W czasie misji w parafii La Chèze, Ojciec de Montfort podjął się odnowienia bardzo zniszczonego sanktuarium Matki Bożej. Ponad dwa wieki wcześniej, inny wielki misjonarz Bretanii – św. Wincenty Ferreriusz, jeszcze przed ruinami tego sanktuarium w 1417 roku, prorokował o jego odbudowie: „To wielkie przedsięwzięcie Niebo zachowało dla człowieka, którego Wszechmogący wyniesie w czasach, które są jeszcze daleko. Przyjdzie jako nieznany i obcy. Będą mu się sprzeciwiać i szydzić z niego, ale on z pomocą łaski dokończy to święte dzieło”.

 
Święty Ojciec de Montfort, tak jak głosił o apostolstwie i zachęcał do niego chrześcijan podczas nauczania misyjnego, biegał po całym świecie (por. Pieśń 22), podobny do obłoku wzniesionego nad ziemią (por. Iz 60,8), bez przeszkód udając się wszędzie, gdzie Go skieruje Duch Święty (por. Modlitwa Płomienna, nr 11). Śmierć zatrzymała go w Saint-Laurent-sur-Sévre, 28 kwietnia 1716 r., kiedy wyszeptał: „Deo gratias”.
 
 
 
 
Uroczyste obchody jubileuszu 350-lecia to piękna okazja do poznawania życia i duchowości tego wielkiego Świętego oraz do pogłębiania relacji z tym dobrym ojcem i kapłanem, który czyni wielkie rzeczy również będąc w niebie. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: «Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 956).
 
Jako wspólnota misjonarzy monfortanów w Polsce zapraszamy do lektury wydanej rok temu biografii św. Ludwika de Montfort, którego autorem jest znawca historii i duchowości monfortańskiej, o. Miljenko Sušac z Chorwacji. Książkę można zakupić w Domu Ojców Misjonarzy Montfortanów w Częstochowie (ul. Noskowskiego 13) lub przez sklep Wydawnictwa Misericordia: https://www.misericordia.faustyna.net/pl/p/PL-Zycie-swietego-Ludwika-Marii-de-Montfort/5566. Udostępnione w artykule zdjęcia Domu narodzin św. Ludwika pochodzą z nowowydanej biografii.
 

* * *
 
Święty Ludwiku Mario de Montfort, módl się za nami!
Wspominany dzisiaj w liturgii św. Janie Bosko, módl się za nami!
Błogosławiona Mario Ludwiko od Jezusa, módl się za nami!
 
* * *