Terminy rekolekcji przygotowujących do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta

 

Terminy rekolekcji na 2024 r.:

 

2

1- 3 marca 2024 r.

22 - 24 marca 2024 r. (rekolekcje w ciszy)

9 - 12 maja 2024 r.

14 - 16 czerwca 2024 r. 

 

9 - 11 sierpnia 2024 r. 

26 - 29 września 2024 r. (rekolekcje w ciszy)

23 - 27 października 2024 r.

8 - 11 listopada 2024 r.

20 - 22 grudnia 2024 r. 

 

 

REKOLEKCJE INTERNETOWE