Terminy rekolekcji przygotowujących do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta

 

Terminy rekolekcji na 2023 r.:

 

2

16-19 luty 2023 r. 

1- 5 marca 2023 r. (rekolekcje w ciszy)

20 - 23 kwietnia 2023 r.

18 - 21 maja 2023 r.

15 - 18 czerwca 2023 r. (rekolekcje dla małżeństw)

 27 - 30 lipca 2023 r.

17 - 20 sierpnia 2023 r.

28.09 - 1.10.2023 r.

15 - 19 listopada 2023 r. (rekolekcje w ciszy)

14 - 17 grudnia 2023 r.

 

 

REKOLEKCJE INTERNETOWE