Minął już rok odkąd jesteśmy w Polsce. W tym czasie do naszego Zgromadzenia zgłosiło się dwóch kandydatów. Marek lat 30 i Daniel lat 22. Na tym etapie głównym celem jest nauka języka włoskiego, przygotowująca ich do postulatu, który odbywa się w Rzymie.

Poznają oni również codzienne życie Zgromadzenia: wspólna modlitwa, obowiązki domowe. Działają również w wymiarze apostolskim, pomagając ludziom potrzebującym, gdzie oprócz doraźnej pomocy żywnościowej, służą rozmowami ewangelicznymi. Pod okiem Ojca Nikoli rozpoznają swoje powołanie. Etap ten trwa do 1 roku.