28 kwietnia

ŚWIĘTY LUDWIK MARIA GRIGNION DE MONTFORT, kapłan

Założyciel i Patron trzech zgromadzeń: Córek Mądrości, Misjonarzy Towarzystwa Maryi i Braci Montfort św. Gabriela.

 

Ludwik Maria (*Montfort-sur-Meu, Francja, 31 stycznia 1673 — †Saint-Laurent-sur-Sèvre, 28 kwietnia 1716) poświęcił swoje życie misji ewangelizacyjnej, głosząc tajemnicę Mądrości przedwiecznej, Chrystusa wcielonego i ukrzyżowanego oraz krzewieniu pobożności maryjnej jako drogi prowadzącej do Jezusa; walczył z ignorancją religijną poprzez katechizowanie ubogich z peryferii miejskich i wiejskich oraz poprzez misje ludowe. Założył Towarzystwo Maryi (Montfortanie) i żeński instytut Córek Mądrości, którym powierzył zadanie niesienia Mądrości Bożej wśród ubogich, w szpitalach i szkołach charytatywnych. Jego pisma, w tym «Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny», nakreślają powołanie człowieka, od niewoli grzechu po wyzwalające przylgnięcie do Chrystusa. 

 

W tym roku z okazji wspomnienia liturgicznego opublikowane zostały cztery krótkie filmy na jego temat. Powstały one we Francji dzięki Braciom św. Gabriela w 2016 roku z okazji obchodów 300°-lecia śmierci Ojca de Montfort. Napisy są dostępne w językach polskim, chorwackim, włoskim, białoruskim, ukraińskim, rosyjskim i duńskim.

ODCINEK PIERWSZY przedstawia krótkie, ale intensywne życie francuskiego kapłana, który jako miłośnik Ewangelii, niestrudzenie ją głosił dzieciom i dorosłym.

 

 1️⃣ Historia

 

Św. Ludwika Marię de Montfort nazywano: „ten, który tak bardzo kocha ubogich”, „ojciec ubogich”, „ubogi wśród ubogich”. Dla niego ubodzy byli niewątpliwie obliczem Jezusa Chrystusa.

ODCINEK DRUGI poświęcony jest wymiarowi ubóstwa.

 

2️⃣ „Ubogi wśród ubogich”

 

W 1706 r. został mianowany przez papieża Klemensa XI «misjonarzem apostolskim». Wolny jak wiatr, odpowiadał na wezwania biskupów lub proboszczów do głoszenia misji ludowych. A ochrzczeni z wiarą trochę uśpioną zobowiązywali się być bardziej wierni przyrzeczeniom swojego chrztu.

ODCINEK TRZECI poświęcony jest wymiarowi misyjnemu.

 

3️⃣ Misje

 

Obecność Ojca de Montfort naznaczyła drogę do świętości wiele osób, szczególnie poprzez dwa dzieła, które napisał o Matce Bożej: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i „Tajemnica Maryi".

Kandydaci na ołtarze, błogosławieni i święci, na których wpływ miało nauczanie św. Ludwika to m. in.: Edward Poppe, Mateusz Talbot, Bartolo Longo, Hannibal Maria Di Francia, Silvio Gallotti, Alojzy Orione, Jan Calabria, Jakub Alberione, Frank Duff, Marta Robin, Chiara Lubich oraz Piotr Semenenko, Honorat Koźmiński, Ludwik Mzyk, Maksymilian Kolbe, Franciszek Blachnicki, Stefan Wyszyński, Jan Paweł II.

Ostatni, CZWARTY ODCINEK mówi o wpływie jaki wywierał i nadal wywiera św. Ludwik. 

 

4️⃣ Wpływ

 

* * *

 

Święty Ludwiku Mario de Montfort, módl się za nami!