Uwaga: Z powodu braku miejsc zapisy na pielgrzymkę zostały zakończone.

 

program

 1. Dzień pierwszy - czwartek 29.06.: wyjazd do Fatimy
 2. Dzień drugi - piątek 30.06.: droga krzyżowa i zadośćuczynienie za grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył (Wj 20, 2-5). Por. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22, 37; Łk 10, 27: "...całą swoją mocą")
 3. Dzień trzeci - sobota 01.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko drugiemu przykazaniu: Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (Wj 20, 7)
 4. Dzień czwarty - niedziela 02.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko trzeciemu przykazaniu: Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu (Wj 31,15)
 5. Dzień piąty - poniedziałek 03.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko czwartemu przykazaniu: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20,12)
 6. Dzień szósty - wtorek 04.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko piątemu przykazaniu: Nie będziesz zabijał (Wj 20,13)
 7. Dzień siódmy - środa 05.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu: Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14)
 8. Dzień ósmy - czwartek 06.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu: Nie będziesz kradł (Wj 20, 15)
 9. Dzień dziewiąty - piątek 07.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu: Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa, jako świadek (Wj 20, 16)
 10. Dzień dziesiąty – sobota 08.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko dziewiątemu przykazaniu: Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20,17)
 11. Dzień jedenasty – niedziela 09.07.: zadośćuczynienie za grzechy przeciwko dziesiątemu przykazaniu: Nie będziesz pożądał... żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20, 17)
 12. Dzień dwunasty – poniedziałek 10.07.: powrót do Polski

 

Ogólna Cena: 1.100 zł + 400,00 Euro [razem koło 650 Euro]. Cena może zmieniać się - być niższa, zależnie od ilości dni i osób; w pierwszej połowie lutego będzie przypuszczalnie podany program wraz z ceną.

Zapisy i zaliczka: do końca stycznia 2017., zaliczka 1.100,00 zł; reszta (400,00 Euro) do końca maja 2017.

 Uwaga: ubezpieczenie we własnym zakresie

Wpłaty dokonuje się na nr konta:

Nazwisko i imię : Fresno - Garcia Genaro

Adres: Noskowskiego 13, 42-226 Częstochowa

Nazwa i numer konta: ING BANK ŚLĄSKI PL 48 1050 11 42 1000 0092 0397 7039

W tytule wpisujemy: Pielgrzymka do Fatimy 2017, Imię i Nazwisko, Tel. kontaktowy

W koszcie jest zaliczono: samolot Warszawa – Lizbona i powrót; transfer od Lizbony do Fatimy i powrót; noclegi w Fatimie, śniadania i obiadokolacje; duchowe prowadzenie – program będzie dokładnie napisany kiedy dni pielgrzymki będą do początku marca sprecyzowane.

Inne informacje na tel. kom.: 796 326 597 - o. Mihovil Filipović